Algemene voorwaarden

Introductie

Deze website wordt beheerd door Keyser Soze bvba. Op de hele site verwijzen de termen "wij", "onze" en "onze" naar Keyser Soze bvba. Keyser Soze bvba biedt deze website aan, inclusief alle informatie, tools en diensten die op deze site beschikbaar zijn voor u, de gebruiker, op voorwaarde dat u akkoord gaat met alle voorwaarden, bepalingen, beleid en kennisgevingen die hier worden vermeld.

Door onze site te bezoeken en / of iets van ons te kopen, neemt u deel aan onze "Service" en gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan de volgende algemene voorwaarden ("Servicevoorwaarden", "Voorwaarden"), inclusief deze voorwaarden en aanvullende voorwaarden en beleid waarnaar hier wordt verwezen en / of beschikbaar via een hyperlink. Deze gebruiksvoorwaarden zijn van toepassing op alle gebruikers van de site, inclusief maar niet beperkt tot gebruikers die browsers, leveranciers, klanten, handelaars en / of bijdragers van inhoud zijn.

Lees deze gebruiksvoorwaarden zorgvuldig door voordat u onze website bezoekt of gebruikt. Door een deel van de site te bezoeken of te gebruiken, gaat u ermee akkoord gebonden te zijn aan deze gebruiksvoorwaarden. Als u niet akkoord gaat met alle voorwaarden van deze overeenkomst, mag u geen toegang krijgen tot de website of diensten gebruiken. Als deze Servicevoorwaarden als een aanbod worden beschouwd, is acceptatie uitdrukkelijk beperkt tot deze Servicevoorwaarden.

Elke nieuwe functionaliteit of tool die aan de huidige winkel wordt toegevoegd, valt ook onder de Servicevoorwaarden. U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken. We behouden ons het recht voor om elk onderdeel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen door updates en / of wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om deze pagina regelmatig op wijzigingen te controleren. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot de website na het plaatsen van eventuele wijzigingen houdt in dat u deze wijzigingen accepteert.

Onze winkel wordt gehost op Shopify Inc. Ze bieden ons het online e-commerce platform waarmee we onze producten en diensten aan u kunnen verkopen.

SECTIE 1 - VOORWAARDEN VAN DE ONLINE WINKEL

Door deze Servicevoorwaarden te accepteren, verklaart u dat u ten minste meerderjarig bent in uw staat of provincie, of dat u meerderjarig bent in uw staat of provincie en dat u uw toestemming om een ​​van uw afhankelijke minderjarigen toe te staan ​​deze site te gebruiken.

U mag onze producten niet gebruiken voor illegale of ongeautoriseerde doeleinden, noch mag u bij het gebruik van de Service de wetten van uw rechtsgebied overtreden (inclusief, maar niet beperkt tot, de wetten van het auteursrecht).

U mag geen wormen of virussen of code van destructieve aard verzenden.

Een schending of schending van een van de Voorwaarden zal resulteren in de onmiddellijke beëindiging van uw Services.

SECTIE 2 - ALGEMENE VOORWAARDEN

We behouden ons het recht voor om op elk moment om welke reden dan ook service te weigeren.

U begrijpt dat uw inhoud (met uitzondering van creditcardgegevens) niet-versleuteld kan worden overgedragen en (a) transmissies via verschillende netwerken kan omvatten; en (b) wijzigingen om te voldoen aan en aan te passen aan technische vereisten van netwerken of verbindende apparaten. Creditcardgegevens worden altijd gecodeerd tijdens overdracht via netwerken.

U stemt ermee in om geen enkel deel van de Service, het gebruik van de Service of toegang tot de Service of enig contact op de website via welke de service wordt geleverd, zonder toestemming te reproduceren, dupliceren, kopiëren, verkopen, doorverkopen of exploiteren zonder de uitdrukkelijke schriftelijke kennisgeving van ons.

De titels die in deze overeenkomst worden gebruikt, zijn alleen voor het gemak opgenomen en zullen deze voorwaarden niet beperken of anderszins beïnvloeden.

Voor groothandelsverkopen, met betalingstermijn, in geval van niet-tijdige betaling: Bij gebrek aan een reactie op de verzending van een aanmaningsbrief, zullen onbetaalde facturen worden verzonden voor invordering op elke wettelijke manier. Incasso-, advocaat-, deurwaarder- en procedurekosten komen voor rekening van de cliënt.

SECTIE 3 - NAUWKEURIGHEID, VOLLEDIGHEID EN TIJDIGHEID VAN INFORMATIE

Wij zijn niet verantwoordelijk als de informatie die op deze site beschikbaar wordt gesteld niet juist, volledig of up-to-date is. De inhoud van deze site is uitsluitend bedoeld voor algemene informatie en mag niet worden gebruikt als de enige basis voor het nemen van beslissingen zonder primaire, nauwkeurigere, completere of actuelere informatiebronnen te raadplegen. Elk vertrouwen in de inhoud van deze site is op eigen risico.

Deze site kan bepaalde historische informatie bevatten. Historische informatie is noodzakelijkerwijs niet up-to-date en wordt alleen ter informatie verstrekt. We behouden het recht voor om de inhoud van deze site op elk moment te wijzigen, maar we zijn niet verplicht om de informatie op onze site bij te werken. U gaat ermee akkoord dat het uw verantwoordelijkheid is om wijzigingen op onze site te controleren.

SECTIE 4 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICE EN PRIJZEN

De prijzen van onze producten kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

We behouden ons het recht voor om de Service (of een deel of inhoud daarvan) op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen of te beëindigen.

We zijn niet aansprakelijk jegens u of een derde partij voor enige wijziging, prijswijziging, opschorting of onderbreking van de Service.

SECTIE 5 - PRODUCTEN OF DIENSTEN (indien van toepassing)

Bepaalde producten zijn mogelijk exclusief online beschikbaar op de website. Deze producten hebben mogelijk beperkte hoeveelheden en mogen alleen worden geretourneerd of geruild in overeenstemming met ons retourbeleid.

We hebben er alles aan gedaan om de kleuren en afbeeldingen van onze producten die in de winkel verschijnen zo nauwkeurig mogelijk weer te geven. We kunnen niet garanderen dat de kleurweergave op uw computerscherm nauwkeurig is.

We behouden ons het recht voor, maar zijn niet verplicht, om de verkoop van onze producten of diensten te beperken tot een persoon, geografische regio of jurisdictie. We kunnen dit recht van geval tot geval uitoefenen. We behouden ons het recht voor om de hoeveelheden van alle producten of diensten die we aanbieden te beperken. Alle productbeschrijvingen of productprijzen kunnen op elk moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd, naar eigen goeddunken. We behouden ons het recht voor om elk product op elk moment stop te zetten. Elke aanbieding voor een product of dienst op deze site is ongeldig waar verboden.

We kunnen niet garanderen dat de kwaliteit van producten, diensten, informatie of ander materiaal dat door u is gekocht of verkregen aan uw verwachtingen zal voldoen, noch dat eventuele fouten in de Service zullen worden gecorrigeerd.

SECTIE 6 - NAUWKEURIGHEID VAN FACTURERING EN ACCOUNTINFORMATIE

We behouden ons het recht voor om elke bestelling die u bij ons plaatst te weigeren. We kunnen, naar eigen goeddunken, de gekochte hoeveelheden per persoon, per huishouden of per bestelling beperken of annuleren. Deze beperkingen kunnen bestellingen omvatten die zijn geplaatst door of onder dezelfde klantaccount, dezelfde creditcard en / of bestellingen met hetzelfde factuur- en / of verzendadres. In het geval dat we een bestelling wijzigen of annuleren, kunnen we proberen u hiervan op de hoogte te stellen door contact op te nemen met het e-mailadres en / of factuuradres / telefoonnummer dat u op het moment van de bestelling hebt opgegeven. We behouden ons het recht voor om bestellingen te beperken of te verbieden die, naar ons oordeel, lijken te zijn geplaatst via wederverkopers of distributeurs.

U stemt ermee in om actuele, volledige en nauwkeurige aankoop- en accountinformatie te verstrekken voor alle aankopen die via onze op te slaan. U stemt ermee in om uw account en andere informatie, inclusief uw e-mailadres, creditcardnummers en vervaldatums, onmiddellijk bij te werken, zodat we uw transacties kunnen voltooien en indien nodig contact met u kunnen opnemen.

Zie onze terugstuurbeleid voor meer informatie.

SECTIE 7 - OPTIONELE HULPMIDDELEN

We kunnen u toegang verlenen tot tools van derden waarop we geen toezicht houden en geen controle of bijdrage hebben.

U erkent en gaat ermee akkoord dat we toegang verlenen tot deze tools "in de huidige staat" en "zoals" beschikbaar "zonder enige garanties, verklaringen of voorwaarden van welke aard dan ook en zonder enige goedkeuring. We aanvaarden geen enkele aansprakelijkheid die voortvloeit uit of verband houdt met uw gebruik van optionele tools van derden.

Elk gebruik door u van de optionele tools die op de site worden aangeboden, is geheel op eigen risico en eigen risico en u dient ervoor te zorgen dat u op de hoogte bent van en akkoord gaat met de voorwaarden waaronder de tools worden geleverd door de relevante externe aanbieder (s).

We kunnen in de toekomst ook nieuwe diensten en / of functies aanbieden via de website (inclusief de release van nieuwe tools en bronnen). Deze nieuwe functies en / of services vallen ook onder deze gebruiksvoorwaarden.

SECTIE 8 - LINKS VAN DERDEN

Bepaalde inhoud, producten en services die beschikbaar zijn via onze Service, kunnen materiaal van derden bevatten.

Links van derden op deze site kunnen u doorverwijzen naar websites van derden die niet aan ons zijn gelieerd. We zijn niet verantwoordelijk voor het beoordelen of evalueren van de inhoud of nauwkeurigheid en we geven geen garantie en zijn niet aansprakelijk voor materiaal of website van derden of voor enig ander materiaal, product of dienst van derden.

We zijn niet verantwoordelijk voor enige schade of schade met betrekking tot de aankoop of het gebruik van goederen, diensten, bronnen, inhoud of enige andere transactie in verband met websites van derden. Lees het beleid en de praktijken van derden zorgvuldig door en zorg ervoor dat u ze begrijpt voordat u een transactie aangaat. Klachten, claims, zorgen of vragen met betrekking tot producten van derden moeten worden gericht aan de derde partij.

SECTIE 9 - FEEDBACK, FEEDBACK EN ANDERE INZENDINGEN VAN GEBRUIKER

Als u, op ons verzoek, bepaalde specifieke inzendingen (bijv. wedstrijdinzendingen) of zonder verzoek van ons verzendt, stuurt u creatieve ideeën, suggesties, voorstellen, plannen of ander materiaal, hetzij online, per e-mail, per post of anders. (gezamenlijk `` opmerkingen ''), gaat u ermee akkoord dat we de opmerkingen die u ons verstrekt op elk moment, zonder beperking, bewerken, kopiëren, publiceren, verspreiden, vertalen en anderszins gebruiken in elk medium. We zijn en zullen niet verplicht zijn (1) om de vertrouwelijkheid van opmerkingen te bewaren; (2) om een ​​vergoeding te betalen voor eventuele opmerkingen; of (3) om te reageren op opmerkingen.

We kunnen, maar zijn niet verplicht, inhoud te controleren, bewerken of verwijderen waarvan we naar eigen goeddunken vaststellen dat deze illegaal, beledigend, bedreigend, lasterlijk, pornografisch is, obsceen of anderszins aanstootgevend of inbreuk maakt op de intellectuele eigendom of rechten van een partij. Zie onze gebruiksvoorwaarden.

U stemt ermee in dat uw opmerkingen geen inbreuk maken op de rechten van derden, inclusief auteursrechten, handelsmerken, privacy, persoonlijkheid of enig ander persoonlijk of eigendomsrecht. U gaat er verder mee akkoord dat uw opmerkingen geen lasterlijk of anderszins onwettig, beledigend of obsceen materiaal zullen bevatten, of geen computervirussen of andere kwaadaardige software zullen bevatten die op enigerlei wijze de werking van de Dienst of een bijbehorende website zouden kunnen beïnvloeden. U mag geen vals e-mailadres gebruiken, zich voordoen als iemand anders dan uzelf, of ons misleiden of derden misleiden over de oorsprong van eventuele opmerkingen. U bent zelf verantwoordelijk voor alle opmerkingen die u maakt en voor de juistheid ervan. Wij nemen geen verantwoordelijkheid en aanvaarden geen verantwoordelijkheid voor eventuele opmerkingen die door u of een derde partij zijn geplaatst.

SECTIE 10 - PERSOONLIJKE INFORMATIE

Uw inzending van persoonlijke informatie via de winkel valt onder ons privacybeleid. Om ons privacybeleid te bekijken klik op de link in de footer.

SECTIE 11 - FOUTEN, ONNAUWKEURIGHEDEN EN WEGLATINGEN

Af en toe kan er informatie op onze site of in de Service staan ​​die typografische fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen bevat die betrekking kunnen hebben op productbeschrijvingen, prijzen, promoties, aanbiedingen, verzendkosten van producten, levertijden en beschikbaarheid. We behouden ons het recht voor om eventuele fouten, onnauwkeurigheden of weglatingen te corrigeren, en om informatie te wijzigen of bij te werken of bestellingen te annuleren als informatie in de Service of op een gerelateerde website op enig moment en zonder voorafgaande kennisgeving onnauwkeurig is (inclusief na het plaatsen van uw bestelling).

Wij aanvaarden geen verplichting om informatie in de Service of op een gerelateerde website bij te werken, te wijzigen of te verduidelijken, inclusief maar niet beperkt tot prijsinformatie, behalve zoals vereist door de wet. Geen specifieke update- of verversingsdatum toegepast in de Service of op een gerelateerde website moet worden opgevat als een indicatie dat enige informatie in de Service of op een gerelateerde website is gewijzigd of bijgewerkt.

SECTIE 12 - VERBODEN GEBRUIK

Naast de andere verboden uitehttps://v2.langify-app.com/shop/policies#engezet in de Servicevoorwaarden, is het verboden om de site of de inhoud ervan te gebruiken: (a) voor illegale doeleinden; (b) om anderen te vragen om illegale handelingen uit te voeren of eraan deel te nemen; (c) om lokale internationale, federale, provinciale of nationale voorschriften, regels, wetten of verordeningen te schenden; (d) om onze intellectuele eigendomsrechten of de intellectuele eigendomsrechten van anderen te schenden of te schenden; (e) lastigvallen, misbruiken, beledigen, schaden, belasteren, belasteren, kleineren, intimideren of discrimineren op basis van geslacht, seksuele geaardheid, religie, etniciteit, ras, leeftijd, nationale afkomst of handicap; (f) om valse of misleidende informatie te verstrekken; (g) om virussen of enig ander type kwaadaardige code te downloaden of te verzenden die zal of zou kunnen worden gebruikt op een manier die de functionaliteit of werking van de Dienst of een bijbehorende website, andere websites of internet beïnvloedt; (h) om de persoonlijke informatie van anderen te verzamelen of te volgen; (i) om te spammen, phishing, pharm, pretext, spider, crawl of scrape; (j) voor obscene of immorele doeleinden; of (k) om de beveiligingsfuncties van de Service of een bijbehorende website, andere websites of internet te verstoren of te omzeilen. We behouden ons het recht voor om uw gebruik van de Service of een aanverwante website te beëindigen wegens schending van verboden gebruik.

SECTIE 13 - AFWIJZING VAN GARANTIES; BEPERKING VAN AANSPRAKELIJKHEID

We garanderen niet dat uw gebruik van onze service ononderbroken, tijdig, veilig of foutloos zal zijn.

We kunnen niet garanderen dat de resultaten die kunnen worden verkregen door het gebruik van de service nauwkeurig of betrouwbaar zal zijn.

U gaat ermee akkoord dat we van tijd tot tijd de service voor onbepaalde tijd kunnen beëindigen of de service op elk moment zonder kennisgeving kunnen annuleren.

U gaat uitdrukkelijk akkoord dat uw gebruik of onvermogen om de service te gebruiken op eigen risico is. De service en alle producten en services die via de service aan u worden geleverd, worden (tenzij uitdrukkelijk door ons vermeld) geleverd `` zoals ze zijn '' en `` zoals beschikbaar '' voor uw gebruik, zonder enige vertegenwoordiging, garantie of voorwaarde van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, inclusief alle geïmpliceerde garanties of voorwaarden van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel, duurzaamheid, titel en niet-namaak.

In geen geval kunnen Keyser Soze bvba, onze directeuren, functionarissen, medewerkers, filialen, agenten, onderaannemers, stagiaires, leveranciers, dienstverleners of licentiegevers worden verantwoordelijk gehouden voor enig letsel, verlies, claim of enige directe, indirecte, incidentele, punitieve, speciale of gevolgschade van welke aard dan ook, inclusief, maar niet beperkt tot, verlies van winst, gederfde inkomsten, verlies van besparingen, verlies van gegevens, vervangingskosten of gelijkaardige schade, hetzij gebaseerd op contract, onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), strikte aansprakelijkheid of anderszins voor uw gebruik van een van de Services of een product gekocht met gebruikmaking van de service, of voor enige andere claim die op enigerlei wijze verband houdt met uw gebruik van de service of een product, inclusief maar niet beperkt tot enige fout of weglating in enige inhoud, of enig verlies of schade van welke aard dan ook als gevolg van het gebruik van de service of enige inhoud (of product) die wordt weergegeven, verzonden of anderszins beschikbaar wordt gesteld via de service, zelfs als deze op de hoogte is van hun mogelijkheid. Omdat in sommige staten of rechtsgebieden de uitsluiting of beperking van aansprakelijkheid voor gevolgschade of incidentele schade niet is toegestaan, zal onze aansprakelijkheid in dergelijke staten of rechtsgebieden beperkt zijn tot de maximale mate die wettelijk is toegestaan.

SECTIE 14 - VRIJWARING

U stemt ermee in om Keyser Soze bvba, dochterondernemingen, gelieerde ondernemingen, partners, managers, beheerders, agenten, onderaannemers, licentiegevers, dienstverleners, onderaannemers, leveranciers, stagiaires en werknemers, vrij te stellen, te verdedigen en niet in te schakelen, vrij van enige claim of eis, inclusief redelijke advocatenhonoraria, betaald door een derde partij als gevolg van of voortvloeiend uit uw schending van deze gebruiksvoorwaarden of de materialen die zij door middel van verwijzing opnemen, of uw schending van een wet of de rechten van een derde partij.

SECTIE 15 - SCHEIDBAARHEID

In het geval dat enige bepaling van deze Servicevoorwaarden als onwettig, ongeldig of niet-afdwingbaar wordt beschouwd, is die bepaling niettemin afdwingbaar voor zover toegestaan ​​door de toepasselijke wetgeving, en wordt het niet-afdwingbare deel geacht los te staan ​​van deze Servicevoorwaarden, heeft een dergelijke bepaling geen invloed op de geldigheid en afdwingbaarheid van de overige overige bepalingen.

SECTIE 16 - BEËINDIGING

De verplichtingen en verantwoordelijkheden van de partijen die vóór de beëindigingsdatum zijn aangegaan, blijven van kracht na beëindiging van deze overeenkomst voor alle doeleinden.

Deze Servicevoorwaarden zijn van kracht tenzij en totdat ze door u of ons worden beëindigd. U kunt deze gebruiksvoorwaarden op elk moment beëindigen door ons te laten weten dat u onze diensten niet langer wenst te gebruiken, of wanneer u stopt met het gebruik van onze site.

Als u, naar ons oordeel, faalt of wij vermoeden dat u niet voldoet aan enige voorwaarde of bepaling van deze Servicevoorwaarden, kunnen we deze overeenkomst ook op elk moment zonder kennisgeving beëindigen en blijft u aansprakelijk van alle verschuldigde bedragen tot en met de datum van beëindiging; en / of kan u daarom de toegang tot onze Services (of een deel daarvan) ontzeggen.

SECTIE 17 - GEHELE CONTRACT

Als we enig recht of bepaling van deze Servicevoorwaarden niet uitoefenen of afdwingen, betekent dit niet dat we afstand doen van dat recht of die bepaling.

Deze Gebruiksvoorwaarden en alle beleidsregels of bedieningsregels die door ons hierover zijn geplaatst site of met betrekking tot de service vormen de volledige overeenkomst en afspraak tussen u en ons en regelen uw gebruik van de service, en vervangen alle eerdere of gelijktijdige overeenkomsten, mededelingen en voorstellen, mondeling of schriftelijk, tussen u en ons (inclusief, maar niet beperkt tot eerdere versies van de Servicevoorwaarden).

Elke onduidelijkheid bij de interpretatie van deze gebruiksvoorwaarden mag niet tegen de redacteur worden geïnterpreteerd.

SECTIE 18 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze gebruiksvoorwaarden en eventuele afzonderlijke overeenkomsten waarmee we u diensten verlenen, worden beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met de Belgische wetgeving.

SECTIE 19 - WIJZIGINGEN IN DE SERVICEVOORWAARDEN

U kunt de meest recente versie van de Servicevoorwaarden op elk moment op deze pagina bekijken.

We behouden ons het recht voor om naar eigen goeddunken een deel van deze Servicevoorwaarden bij te werken, te wijzigen of te vervangen. Service door updates en wijzigingen op onze website te plaatsen. Het is uw verantwoordelijkheid om regelmatig onze website te controleren op wijzigingen. Uw voortdurende gebruik van of toegang tot onze website of de Service na het plaatsen van eventuele wijzigingen in deze Servicevoorwaarden houdt acceptatie van die wijzigingen in.

SECTIE 20 - CONTACTINFORMATIE

Vragen over de gebruiksvoorwaarden kunnen naar info@masquetransparent.be gestuurd worden.

NL
NL